ANBI informatie voor Belastingdienst

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De volgende informatie is beschikbaar voor het door de wet voorgeschreven gebruik:

 1. Naam: Stichting for the Italian Catholic Community in the Natherlands
 2. RSIN-nummer:  824129556
 3. kvk number: 27261703
 4. Contactgegevens:
  Emantsstraat 15
  2596JE Den Haag
  +31 (0)70 360 13 29
  email: missioneolanda@yahoo.com
 5. Bestuurssamenstelling: 7 bestuursleden met de functies: Voorzitter; secretaris; penningmeester; Vertegenwoordigers van verschillende gemeenschappen; Vertegenwoordiger voor catechisme
 6. Doelstelling/visie: het houden van regelmatige Heilige Missen en andre religieuse activiteiten voor de Italiaanse Rooms Katholike gemeenshap in Nederland mogelijk te maken.
 7. Beloningsbeleid: De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie  gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in de diocesane regelingen.
 1. Jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten: regelmatige Heilige Missen in Amsterdam, Den Haag en Leiden; Catechisme voor kinderen; Catechese voor volwassenen; Viering van de Sacramenten; Voorbereiding op Huwelijk.
 2. Verslag Activiteiten: De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en onderhoud van het kerkgebouw. Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere plaatselijke activiteiten.Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website
 3. Financiële verantwoording: zie “BILANCIO MCIO 2018”
 4. URL: https://www.missionecattolicaolanda.org/

​Link al sito della diocesi di Rotterdam:  https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT11821

Rendiconto Annuale MCIO

Icona

Bilancio MCIO 2023 87.53 KB 0 downloads

...
Icona

Bilancio MCIO 2022 92.32 KB 0 downloads

...
Icona

Bilancio MCIO 2020 97.53 KB 5 downloads

...
Icona

Bilancio MCIO 2019 100.43 KB 8 downloads

...
Icona

Bilancio MCIO 2018 78.41 KB 9 downloads

...